Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie

Warzeniem piwa w naszym kraju zajmuje się dzisiaj 318 browarów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Niemal w każdym województwie znajduje się jeden z 22 największych zakładów produkujących piwo. Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zasila gospodarkę – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i poprzez budowanie kapitału regionalnego.

Na terenie naszego kraju działają zakłady piwowarskie o różnej wielkości i specjalizacji – od mikrobrowarów po zakłady produkujące ponad 200 tys. hektolitrów piwa rocznie. Wszystkie te podmioty budują potencjał gospodarczy i społeczny sektora piwowarskiego w Polsce, który jest dzisiaj drugim największym w Europie (po Niemczech i Wielkiej Brytanii).

Praca w małych miejscowościach
Browary działające poza dużymi miastami są kluczowymi pracodawcami w danej gminie, dając zatrudnienie kolejnym pokoleniom piwowarów. Cała branża browarnicza zatrudnia dzisiaj 9,3 tys. pracowników w każdym przedziale wiekowym, w tym osoby o najniższych kwalifikacjach i starsze, najbardziej zagrożone bezrobociem strukturalnym.

Browary zasilają wschodnią Polskę
Wiele dużych browarów zlokalizowanych jest we wschodniej części Polski, na ogół poza głównymi ośrodkami miejskimi, np. browary w Braniewie, Rakszawie, Lublinie, Leżajsku, Łomży, Jędrzejowie czy Białymstoku. To region kraju, który jest szczególnie narażony na wykluczenie społeczne i ekonomiczne. Południowo-wschodnia część Polski to także region z plantacjami chmielu, a 90 proc. tego surowca wykorzystywanego do warzenia piwa w naszym kraju pochodzi właśnie z rodzimych upraw. Z tych właśnie powodów funkcjonowanie zakładów piwowarskich jest tak istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i gospodarczego rozwoju regionów. Pozwala zmniejszać terytorialne nierówności w dostępie do rynku pracy i zamożności mieszkańców.

Piwo kupujemy przede wszystkim w małych sklepach
W 2017 roku piwo stanowiło pod względem wartości 47,6 proc. kupowanych alkoholi i 13,4 proc. łącznych wydatków na produkty spożywcze. Odgrywa więc kluczową rolę dla handlu, szczególnie małoformatowego. W tej kategorii mieszczą się sklepy osiedlowe i rodzinne, działające bardzo lokalnie. 64 proc. zakupów piwa odbywa się właśnie w tym kanale sprzedaży, co ma bezpośrednie przełożenie na tworzenie miejsc pracy w handlu.

Browary wspierają rozwój lokalnych społeczności
W 2017 roku 440 milionów złotych trafiło do jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków dochodowych, składek ZUS i podatków lokalnych generowanych przez sektor piwowarski i branże powiązane. Dla wielu małych gmin, gdzie znajdują się browary to bardzo istotne źródło dochodów do lokalnego budżetu, z którego realizowane są liczne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Jednocześnie wiele browarów jest mocno zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności poprzez wspieranie polskiej kultury, sportu i edukacji. Tylko w roku 2017 największe firmy piwowarskie przeznaczyły na te cele 38,5 mln zł. W większości przypadków lokalne wydarzenia są wspierane przez marki lokalne, co pogłębia związek browaru z tamtejszą społecznością.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Barmanka nalewa piwo
Branża

Kluczowe liczby

Znaczenie branży piwowarskiej dla polskiej gospodarki Polska branża piwowarska stanowi istotne ogniwo gospodarki narodowej. Wartość dodana wytworzonaw gospodarce Wpływy z podatków i opłat od branży, w tym 4,2 mld zł z VAT w handlu detalicznym, 3,4 mld zł z akcyzy

Czytaj więcej »
Mapka browarów w Polsce
Branża

Mapa Browarów

Mapa Browarów W kraju działa ponad 300 małych, średnich i dużych browarów. Na mapie przedstawiono browary zrzeszone w:Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego-Browary Polskie i Stowarzyszeniu Regionalnych Browarów Polskich Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

Czytaj więcej »
Taśma produkcyjna piwa
Branża

Eksport

Eksport piwa w Polsce Polski rynek piwa jest dojrzały i nasycony, co sprawia, że eksport staje się coraz istotniejszy dla producentów tego napoju. W 2018 r. Polska wyeksportowała około 3,8 mln hl piwa. W ciągu ostatnich dwóch

Czytaj więcej »
Podsumowanie
Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie
Nazwa artykułu
Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie
Opis
Warzeniem piwa w naszym kraju zajmuje się dzisiaj 318 browarów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Niemal w każdym województwie znajduje się jeden z 22 największych zakładów produkujących piwo. Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zasila gospodarkę.