Regulacje dotyczące reklamy piwa w Polsce

Na polskim rynku piwa, który od wielu lat jest stabilny, dojrzały i nasycony, reklama służy producentom do budowaniu przewagi konkurencyjnej swoich marek i promowania rynkowych nowości, nie przyczynia się przy tym do zwiększania samego rynku.

Potwierdzają to dane niezależnych instytutów badających rynek mediów i reklamy oraz dane GUS dotyczące wielkości sprzedaży i spożycia piwa w Polsce, które pokazują, że zwiększone nakłady reklamowe browarów, jak również większa liczba kontaktów z reklamą piwa nie przekładają się na wzrost sprzedaży, zarówno w ujęciu całego rynku, jak i na osobę.


Reklama piwa w Polsce jest ściśle regulowana przez przepisy Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Zgodnie z nimi, reklama i promocja piwa nie może być prowadzona:

 • w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy (dozwolone jest umieszczanie znaku towarowego tylko na zaproszeniach, biletach lub plakatach informacyjnych);
 • na kasetach wideo i innych nośnikach;
 • w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
 • na okładkach dzienników i czasopism;
 • na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
 • przy udziale małoletnich.

Reklama i promocja piwa jest dozwolona, pod warunkiem że:

 • nie jest kierowana do małoletnich;
 • nie przedstawia osób małoletnich;
 • nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami;
 • nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
 • nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;
 • nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
 • nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;
 • nie wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym.

ZASADY DOTYCZĄCE REKLAMY PIWA W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH:

MEDIUMNORMA PRAWNA
Radio i telewizjaReklama alkoholu jest niedozwolona za wyjątkiem piwa, które może być reklamowane w godzinach między 20:00 a 6:00 rano.
InternetReklamowanie alkoholu jest niedozwolone w witrynach przeznaczonych dla osób niepełnoletnich.
PrasaReklamowanie alkoholu jest niedozwolone na okładkach gazet codziennych i czasopism oraz w prasie skierowanej do dzieci i młodzieży.
KinaReklama alkoholu jest niedozwolona za wyjątkiem piwa, które może być reklamowane w godzinach między 20:00 a 6:00 rano.
Reklama zewnętrznaReklamowanie alkoholu na plakatach, bilbordach i innych stałych i ruchomych ekspozycjach reklamowych jest zakazane, chyba że 20% powierzchni reklamowej będą zajmować widoczne napisy o szkodliwym działaniu alkoholu lub zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim.
SponsoringW przypadku imprez sportowych dozwolone jest umieszczanie znaku towarowego tylko na zaproszeniach, biletach lub plakatach informacyjnych.
Źródło: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230: http://isap.sejm.gov.pl/…

Powiązane artykuły:

Podsumowanie
Skład piwa
Nazwa artykułu
Skład piwa
Opis
Najpopularniejsze gatunki piw mają od 30 do 60 kcal w 100 ml. Wyjątek stanowią piwa ciemne, mocniejsze, które są też bardziej kaloryczne.