Plato, czyli sposób liczenia akcyzy od piwa

Sposób liczenia akcyzy od piwa, który jest oparty o stopnie Plato, wynika ze szczególnych metod produkcji tego napoju, a dokładnie z zasad procesu warzenia piwa. Plato jest systemem kalkulacji akcyzy, który najlepiej odzwierciedla sposób wytwarzania piwa i związane z tym koszty. Piwo nie jest takim samym napojem alkoholowym, jak alkohole mocne. Dane rynkowe pokazują wręcz, że zawartość procentowa alkoholu w piwie od kilku lat systematycznie spada. Dodatkowo, piwo wyróżnia kultura konsumpcji, bogactwo stylów i smaków, które również są pochodną surowców używanych do produkcji i sztuki warzenia.

Akcyzę nalicza się od stopnia zawartości ekstraktu – 8,57 zł za hektolitr stopnia Plato. Taka konstrukcja poboru akcyzy od piwa skutkuje tym, iż im większy stopień Plato ma dane piwo tym większa akcyza jest od niego należna. Wysokość Plato zależy od ilości słodu oraz innych surowców podlegających fermentacji (czyli ekstraktu), które zostaną użyte w procesie warzenia piwa. A zatem im więcej surowców zostanie wykorzystanych w procesie warzenia, tym większe Plato piwa, a w rezultacie wyższa akcyza od niego płacona. Konstrukcja akcyzy w Polsce jest bardzo logiczna. Podstawą opodatkowania jest to, z czego powstaje gotowy wyrób. O ile w przypadku wódki jest to spirytus, to w przypadku piwa powstaje ono z brzeczki, czyli ekstraktu, a nie ze spirytusu.

System oparty o Plato jest stosowany w 14 państwach Unii Europejskiej, przede wszystkim w tych o najbogatszej tradycji piwnej: w Czechach, Niemczech, Austrii. Również w Polsce system ten ma kilkudziesięcioletnią tradycję – był stosowany jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

Kraje naliczające akcyzę według zawartości ekstraktu

Sposób naliczania akcyzy od Piwa w Polsce jest charakterystyczny dla krajów o silnej tradycji piwowarskiej i jest powszechnie stosowany w Europie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Akcyza

Do pobrania

Infografiki Najważniejsze kwestie dotyczące opodatkowania piwa akcyzą zostały zawarte w infografice „Polska branża piwowarska”. POBIERZ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Powiązane artykuły: PodsumowanieNazwa artykułuSkład piwaOpisNajpopularniejsze gatunki piw mają od 30

Czytaj więcej »
Akcyza

Zmiany stawki akcyzy w Polsce

Zmiany stawki akcyzy w Polsce W 1996 r. zmieniono treść artykułu 10. ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykreślając z niego bezpośrednie wskazanie ograniczenia spożycia napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. Nowelizacja tego przepisu oraz znaczne obniżenie stawek podatku akcyzowego

Czytaj więcej »
Akcyza

Cele polityki alkoholowej państwa

Cele polityki alkoholowej państwa Podstawę do działań administracji państwa w zakresie kształtowania polityki alkoholowej stanowią przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT) z 26 października 1982 r. Ustawę znowelizowano wielokrotnie (ostatnia zmiana weszła w życie w 2020

Czytaj więcej »
Podsumowanie
Skład piwa
Nazwa artykułu
Skład piwa
Opis
Najpopularniejsze gatunki piw mają od 30 do 60 kcal w 100 ml. Wyjątek stanowią piwa ciemne, mocniejsze, które są też bardziej kaloryczne.