Inwestycje poczynione w polskim browarnictwie

Polska, będąc drugim producentem piwa w Unii Europejskiej z ponad trzystoma działającymi browarami, ma silną pozycję na mapie piwnych krajów Europy. Pod względem innowacyjności polski sektor piwowarski należy dziś do najnowocześniejszych na świecie, jednocześnie jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż sektora spożywczego w Polsce.

Jak inwestowano w polskie browarnictwo
Po 1989 r. polska branża browarnicza przeszła intensywną modernizację. Najważniejsze inwestycje, zwłaszcza w pierwszych latach po transformacji, były finansowane przez międzynarodowe grupy piwowarskie. Bez zaangażowania zagranicznego kapitału nie byłby możliwy rozwój produkcji w latach 90. i modernizacja polskich zakładów. W 1994 r. holenderski Heineken International został głównym udziałowcem Browarów Żywiec. W 1996 r. duński Carlsberg Breweries został strategicznym akcjonariuszem browaru Okocim w Brzesku, a w 2001 r. firma połączyła browary Okocim, Bosman, Kasztelan i Piast w jedną grupę Carlsberg Okocim (obecnie Carlsberg Polska). W 2009 r. 100-procentowym właścicielem Kompanii Piwowarskiej został koncern SABMiller, który już wcześniej był strategicznym udziałowcem KP polskiego browaru – w 2017 r., wskutek sprzedaży aktywów SABMiller, Kompania Piwowarska stała się częścią japońskiej grupy Asahi. W efekcie tych inwestycji branża piwowarska stała się jedną z najbardziej dokapitalizowanych w kraju.

Polski charakter branży
Sektor zachował jednak narodowy charakter i do dziś jest oparty przede wszystkim o polskie marki piwa. Fakt, że piwo jest warzone w Polsce przez polskich pracowników i przede wszystkim z polskich surowców, a zyski są reinwestowane w kraju, odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu polskiej gospodarki. Dodatkowo, rosnący eksport polskich marek piwa tworzy pozytywny obraz kraju za granicą. Co ważne, grupy piwowarskie inwestują w istniejące zakłady produkcyjne, a nie w otwieranie nowych. Dzięki temu browary, często bezpośrednio wywodzące się z firm o kilkusetletniej tradycji, kontynuują produkcję i są coraz nowocześniejsze oraz bardziej wydajne.

Konkurencyjny rynek, wymagający konsumenci
W oparciu o fundament, którym są trzy największe grupy piwowarskie, rynek rozwinął się, odtworzyła się kultura picia piwa, a konsumenci stali się coraz bardziej wymagający. To wpłynęło na ponowną dywersyfikację rynku, na którym dziś dobrze radzą sobie zarówno duże grupy, jak i niewielkie browary rzemieślnicze. Kapitał polski i zagraniczny wspólnie prowadzą do rozwoju i dojrzewania rynku.

Inwestycje dzisiaj
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zdecydowana większość inwestycji w branżę browarniczą w Polsce to reinwestycje zysków. Po dokapitalizowaniu i modernizacji produkcji browary są na tyle rentowne, że nie potrzebują już zastrzyków kapitału zza granicy, lecz są w stanie samodzielnie finansować swój rozwój.

Mniejsi również inwestują
W modernizacji polskiego rynku udział miały też mniejsze międzynarodowe grupy, takie jak Brau Union, Holsten-Brauerei, Royal Unibrew czy Binding-Brauerei. Ich zaangażowanie było kluczowe dla małych browarów, które bez zagranicznych inwestorów mogłyby nie przetrwać pierwszych lat po transformacji. W ostatnich latach sektor piwowarski rozwija się jednak również dzięki zaangażowaniu rodzimego kapitału. Polskimi firmami są m.in. Browary Regionalne Jakubiak, Browar Namysłów, Browar Kormoran i dziesiątki innych, mniejszych – niektóre z nich mają historię sięgającą średniowiecza, inne to zakłady wybudowane już po okresie transformacji ustrojowej.

Modernizacja polskiej branży piwowarskiej w liczbach:

 • W latach 1995-2017 całkowita wartość inwestycji wyniosła 13 mld zł;
 • 80 proc. nakładów w piwowarstwo było związanych z zakupem nowych maszyn i urządzeń;
 • 20 proc. nakładów inwestycyjnych przypadło głównie na budynki i lokale;
 • Inwestycje zagraniczne w branży browarniczej stanowiły niemal jedną piątą całego napływu kapitału do przemysłu spożywczego – w tym segmencie bardziej dofinansowany był jedynie przemysł tytoniowy;
 • Wskutek tych inwestycji wydajność pracy wzrosła prawie czterokrotnie z 1,1 tysięcy hektolitrów na zatrudnionego pracownika w 1995 r. do 4,2 tysięcy w 2017 r.
 • Trzy największe grupy piwowarskie w 2017 r. przeznaczyły 233,7 mln zł na inwestycje, w tym na:
  • System do produkcji nowych opakowań zwrotnych,
  • Przebudowę ujęcia wody,
  • Nowe urządzenia chłodnicze,
  • Modernizację infrastruktury związanej z procesem warzenia piwa,
  • Rozbudowę infrastruktury technicznej,
  • Projekty związane z bezpieczeństwem pracy,
  • Informatyzację.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Barmanka nalewa piwo
Branża

Kluczowe liczby

Znaczenie branży piwowarskiej dla polskiej gospodarki Polska branża piwowarska stanowi istotne ogniwo gospodarki narodowej. Wartość dodana wytworzonaw gospodarce Wpływy z podatków i opłat od branży, w tym 4,2 mld zł z VAT w handlu detalicznym, 3,4 mld zł z akcyzy

Czytaj więcej »
Mapka browarów w Polsce
Branża

Mapa Browarów

Mapa Browarów W kraju działa ponad 300 małych, średnich i dużych browarów. Na mapie przedstawiono browary zrzeszone w:Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego-Browary Polskie i Stowarzyszeniu Regionalnych Browarów Polskich Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

Czytaj więcej »
Taśma produkcyjna piwa
Branża

Eksport

Eksport piwa w Polsce Polski rynek piwa jest dojrzały i nasycony, co sprawia, że eksport staje się coraz istotniejszy dla producentów tego napoju. W 2018 r. Polska wyeksportowała około 3,8 mln hl piwa. W ciągu ostatnich dwóch

Czytaj więcej »
Podsumowanie
Inwestycje poczynione w polskim browarnictwie
Nazwa artykułu
Inwestycje poczynione w polskim browarnictwie
Opis
Pod względem innowacyjności polski sektor piwowarski należy dziś do najnowocześniejszych na świecie, jednocześnie jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż sektora spożywczego w Polsce.