Samoregulacja branży piwnej

Reklama piwa jest obwarowana szeregiem dodatkowych obostrzeń, dobrowolnie przyjętych przez producentów piwa zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w ramach Kodeksu Etyki Reklamy, którego zapisy są bardziej surowe niż zasady wynikające z treści Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Reklama piwa podlega stałemu monitoringowi podmiotu zewnętrznego, jakim jest Rady Etyki Reklamy.

Standardy Reklamy Piwa w Kodeksie Etyki Reklamy

Wymogi ogólnePrzeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcjiOchrona nieletnich
Reklama piwa NIE MOŻE:
wykorzystywać wizerunków, symboli, osób lub tematów, które można uznać za obraźliwe, uwłaczające lub poniżająceprzedstawiać spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne, nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, w szczególności przed lub w toku działania, które wymaga zachowania stanu trzeźwośćbyć w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia
wykorzystywać lub promować swobody seksualnej, pokazywać treści seksualnych lub nagości ani sugerować, że konsumpcja piwa może pozytywnie oddziaływać na aktywność seksualnąprzedstawiać ani zachęcać do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania piwazawierać wizerunków osób, które mają mniej niż 25 lat
zachęcać do zachowań agresywnych lub innego rodzaju zachowań antyspołecznychprzedstawiać osób w stanie nietrzeźwości, ani w jakikolwiek sposób sugerować, że stan nietrzeźwości jest stanem akceptowanym społeczniewykorzystywać wizerunków osób lub postaci, które w szczególny sposób wpływają na małoletnich
kreować wizerunku piwa jako środka do przezwyciężania problemów życiowychzachęcać konsumentów do preferowania określonego napoju ze względu na możliwość osiągnięcia stanu nietrzeźwościsugerować, iż spożywanie piwa jest niezbędne do osiągnięcia dorosłości lub do odnoszenia sukcesów w pracy i jakiejkolwiek innej dziedzinie społecznej
sugerować, iż piwo ma właściwości lecznicze lub zapobiega chorobomsugerować, że spożywanie piwa o niższej zawartości alkoholu nie prowadzi do nadużywania alkoholu 
sugerować, iż piwo ma właściwości środka stymulującego, znieczulającego lub uspokajającegoprzedstawiać w negatywnym świetle sytuacji odmowy spożywania alkoholu lub jego spożywania w ilościach umiarkowanych 
godzić w uczucia religijne  
przedstawiać kobiet w ciąży lub kobiet karmiących  

 

Dobrowolne znaki odpowiedzialnościowe

Browary zrzeszone w Związku Browary Polskie dobrowolnie przeznaczają część powierzchni etykiety każdego opakowania piwa oraz spotu reklamowego na edukację konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji piwa poprzez eksponowanie znaków odpowiedzialnościowych: „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „W ciąży nie piję alkoholu”.

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu logo
Alkohol tylko dla pełnoletnich - logo
W ciąży nie piję alkoholu logo

Dobrowolne stosowanie znaków odpowiedzialnościowych na opakowaniach piwa, w spotach reklamowych, na materiałach promocyjnych i stronach internetowych sprawiło, że są one dziś powszechnie rozpoznawalne przez społeczeństwo, bardziej niż obowiązkowe ostrzeżenia zdrowotne.


Zasady stosowania dobrowolnych znaków odpowiedzialnościowych:


Firmy zrzeszone w Związku Browary Polskie stosują rotacyjnie, czyli wybierając zamiennie jedną z form znaków, trzy oznaczenia odpowiedzialnościowe: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „18- Alkohol tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” w następujących obszarach:

________

[1] Z wyników badania CAWI, Kantar/Millward Brown ( N=1013, maj/czerwiec 2017) wynika, że spontaniczna świadomość znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” wśród respondentów wynosi aż 44 proc., a 17 proc. identyfikuje znak „W ciąży nie piję alkoholu”.[i] Dla porównania, jedynie 4 proc. badanych spontanicznie wymienia obowiązkowe ostrzeżenie dotyczące szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży i zagrożenia dla kierowców. 13 proc. Polaków spotkało się ze znakiem „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, podczas gdy nikt nie kojarzy obowiązkowego ostrzeżenia przed sprzedażą alkoholu niepełnoletnim. 

  • opakowania jednostkowe i zbiorcze
  • reklama telewizyjna
  • materiały POS
  • internet
  • radio, SMS

Kodeks Etyki Reklamy: https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/

Dobrowolne znaki odpowiedzialnościowe: https://www.browary-polskie.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc/…

Powiązane artykuły:

Podsumowanie
Skład piwa
Nazwa artykułu
Skład piwa
Opis
Najpopularniejsze gatunki piw mają od 30 do 60 kcal w 100 ml. Wyjątek stanowią piwa ciemne, mocniejsze, które są też bardziej kaloryczne.