Cele polityki alkoholowej państwa

Podstawę do działań administracji państwa w zakresie kształtowania polityki alkoholowej stanowią przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT) z 26 października 1982 r. Ustawę znowelizowano wielokrotnie (ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku), dostosowując ją do zachodzących w Polsce zmian i nowych realiów. Dzięki temu ten akt prawny w pełni odpowiada aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.

Zgodnie z przepisami UWT, organy państwowe mają ustawowy obowiązek kształtowania polityki alkoholowej zmierzającej do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania (art. 1 ust.1 UWT). Wytyczna ta ma swoje uszczegółowienie w przepisie art. 10 UWT. Zgodnie z tym przepisem akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu.

Z zestawienia cytowanych powyżej przepisów wynika, iż do kluczowych celów polityki alkoholowej państwa w warunkach polskich zaliczyć należy podejmowanie działań, które prowadzić będą do ograniczania spożycia alkoholu, jak również do zmiany struktury jego spożycia poprzez zwiększanie udziału napojów o niskiej zawartości alkoholu w całkowitym spożyciu alkoholu. Polityka alkoholowa państwa i główny instrument jej realizacji, jakim jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, powinny bowiem niwelować negatywne tendencje na rynku alkoholowym i rozwijać go w pożądanym społecznie kierunku.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWT) jest aktem prawnym, który skutecznie nadaje kierunek polityce alkoholowej państwa – zarówno współcześnie, jak i ponad 30 lat temu.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:
Art. 10. Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Akcyza

Do pobrania

Raport „Zasadność zróżnicowania stawek akcyzy dla alkoholi mocnych oraz piwa. Kontekst prawny, ekonomiczny i społeczny” przedstawia cele podatku akcyzowego oraz wyjaśnia przyczyny zróżnicowania akcyzy na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.   POBIERZ Share on facebook Share on twitter

Czytaj więcej »
Akcyza

Do pobrania

Najważniejsze kwestie dotyczące opodatkowania piwa akcyzą zostały zawarte w infografice „Polska branża piwowarska”. POBIERZ Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Powiązane artykuły: PodsumowanieNazwa artykułuSkład piwaOpisNajpopularniejsze gatunki piw mają od 30 do 60

Czytaj więcej »
Podsumowanie
Skład piwa
Nazwa artykułu
Skład piwa
Opis
Najpopularniejsze gatunki piw mają od 30 do 60 kcal w 100 ml. Wyjątek stanowią piwa ciemne, mocniejsze, które są też bardziej kaloryczne.