Kategorie
Branża

Kluczowe liczby

Znaczenie branży piwowarskiej dla polskiej gospodarki

Polska branża piwowarska stanowi istotne ogniwo gospodarki narodowej.

Wartość dodana wytworzona
w gospodarce
Wpływy z podatków i opłat od branży,

w tym 4,2 mld zł z VAT w handlu detalicznym, 3,4 mld zł z akcyzy

Polska jest drugim (po Niemczech) producentem piwa w Europie
Produkcja piwa w Polsce
Całkowita liczba miejsc pracy tworzonych przez branżę
Wartość inwestycji w sektorze od 1995 roku
Roczny eksport piwa
Branża piwowarska jako pierwsza wprowadziła specjalne oznaczenie dla swoich piw eksportowych
Udział i wartość zakupów u polskich dostawców
Spożycie piwa na mieszkańca
Polacy piją 92% krajowej produkcji piwa
Piwo ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania małych sklepów

na każde wydane w nich 100 zł, 28 zł przypada na zakup piwa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Kategorie
Branża

Mapa Browarów

Mapa Browarów

W kraju działa ponad 300 małych, średnich i dużych browarów.

Mapka browarów w Polsce

Na mapie przedstawiono browary zrzeszone w:
Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego-Browary Polskie i Stowarzyszeniu Regionalnych Browarów Polskich

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Kategorie
Branża

Eksport

Eksport piwa w Polsce

Polski rynek piwa jest dojrzały i nasycony, co sprawia, że eksport staje się coraz istotniejszy dla producentów tego napoju. W 2018 r. Polska wyeksportowała około 3,8 mln hl piwa. W ciągu ostatnich dwóch lat marki rodzimych piw stały się znane konsumentom nawet z tak odległych krajów, jak Chile, Korea Południowa czy Chiny.

Roczny eksport piwa

Polska w pierwszej eksportowej lidze
Z 42,6 mln hl piwa wyprodukowanych w 2018 r. w Polsce aż 3,8 mln h zostało wysłane za granicę. Oznacza to, że co 8. piwo z naszego kraju trafiło do piwoszy w Europie i poza jej granicami. Taki wynik zapewnia Polsce stałe miejsce w czołówce państw europejskich z długimi tradycjami piwowarstwa, sprzedającymi znaczącą część produkowanego u siebie piwa za granicą. Pod tym względem na starym kontynencie jesteśmy na szóstym miejscu, tuż za Belgią (1,6 mld hl), Niemcami (1,57 mld hl), Holandią (1,4 mld hl), Wielką Brytanią (5,2 mln hl) i Czechami (5,1 mln hl). W porównaniu z wynikami za 2017 rok Polska znalazła się o dwa miejsca wyżej, wyprzedzając m.in. Irlandię. To pokazuje, że wartość eksportu krajowego piwa stale rośnie. 

Wszędzie tam, gdzie lubią polskie piwo
Głównym kierunkiem eksportu polskiego piwa są kraje Unii. Blisko trzy czwarte złocistego trunku wysyłanego na eksport z Polski trafia właśnie tam. Ale polska branża piwowarska nabiera coraz większego znaczenia w handlu zagranicznym z krajami spoza strefy UE. Ustalona reputacja polskiego piwa wśród smakoszy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady sprawia, że te kraje od lat są ważnymi rynkami dla krajowych producentów. W 2017 roku polskie piwo podbiło kolejne rynki. W Azji dotarło do piwoszy z Korei Południowej i Chin, a w Ameryce Południowej i Środkowej – do mieszkańców Chile i Meksyku. Najbardziej wierni polskiemu piwu, zdobywcy bieguna południowego, nie muszą zabierać ze sobą ulubionego napoju. Okazuje się bowiem, że pewien odsetek chmielwego napoju z Polski jest wysyłany również na Antarktydę.

Piwa z Polski warzone z dumą
Smak polskiego piwa mogą dzisiaj z łatwością poznać konsumenci z ponad 80 krajów świata. Aby dodatkowo wzmocnić eksport piwa z Polski, w 2018 roku uruchomiono inicjatywę „Proudly made in Poland”. To specjalny znak umieszczany na opakowaniach piw wysyłanych za granicę. Według pomysłodawców, Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ma on wspierać rodzime marki i budować wizerunek Polski jako kraju pochodzenia produktów spożywczych najwyższej jakości oraz wiarygodnego i wartościowego partnera handlowego.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Kategorie
Branża

Inwestycje

Inwestycje poczynione w polskim browarnictwie

Polska, będąc drugim producentem piwa w Unii Europejskiej z ponad trzystoma działającymi browarami, ma silną pozycję na mapie piwnych krajów Europy. Pod względem innowacyjności polski sektor piwowarski należy dziś do najnowocześniejszych na świecie, jednocześnie jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż sektora spożywczego w Polsce.

Jak inwestowano w polskie browarnictwo
Po 1989 r. polska branża browarnicza przeszła intensywną modernizację. Najważniejsze inwestycje, zwłaszcza w pierwszych latach po transformacji, były finansowane przez międzynarodowe grupy piwowarskie. Bez zaangażowania zagranicznego kapitału nie byłby możliwy rozwój produkcji w latach 90. i modernizacja polskich zakładów. W 1994 r. holenderski Heineken International został głównym udziałowcem Browarów Żywiec. W 1996 r. duński Carlsberg Breweries został strategicznym akcjonariuszem browaru Okocim w Brzesku, a w 2001 r. firma połączyła browary Okocim, Bosman, Kasztelan i Piast w jedną grupę Carlsberg Okocim (obecnie Carlsberg Polska). W 2009 r. 100-procentowym właścicielem Kompanii Piwowarskiej został koncern SABMiller, który już wcześniej był strategicznym udziałowcem KP polskiego browaru – w 2017 r., wskutek sprzedaży aktywów SABMiller, Kompania Piwowarska stała się częścią japońskiej grupy Asahi. W efekcie tych inwestycji branża piwowarska stała się jedną z najbardziej dokapitalizowanych w kraju.

Polski charakter branży
Sektor zachował jednak narodowy charakter i do dziś jest oparty przede wszystkim o polskie marki piwa. Fakt, że piwo jest warzone w Polsce przez polskich pracowników i przede wszystkim z polskich surowców, a zyski są reinwestowane w kraju, odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu polskiej gospodarki. Dodatkowo, rosnący eksport polskich marek piwa tworzy pozytywny obraz kraju za granicą. Co ważne, grupy piwowarskie inwestują w istniejące zakłady produkcyjne, a nie w otwieranie nowych. Dzięki temu browary, często bezpośrednio wywodzące się z firm o kilkusetletniej tradycji, kontynuują produkcję i są coraz nowocześniejsze oraz bardziej wydajne.

Konkurencyjny rynek, wymagający konsumenci
W oparciu o fundament, którym są trzy największe grupy piwowarskie, rynek rozwinął się, odtworzyła się kultura picia piwa, a konsumenci stali się coraz bardziej wymagający. To wpłynęło na ponowną dywersyfikację rynku, na którym dziś dobrze radzą sobie zarówno duże grupy, jak i niewielkie browary rzemieślnicze. Kapitał polski i zagraniczny wspólnie prowadzą do rozwoju i dojrzewania rynku.

Inwestycje dzisiaj
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zdecydowana większość inwestycji w branżę browarniczą w Polsce to reinwestycje zysków. Po dokapitalizowaniu i modernizacji produkcji browary są na tyle rentowne, że nie potrzebują już zastrzyków kapitału zza granicy, lecz są w stanie samodzielnie finansować swój rozwój.

Mniejsi również inwestują
W modernizacji polskiego rynku udział miały też mniejsze międzynarodowe grupy, takie jak Brau Union, Holsten-Brauerei, Royal Unibrew czy Binding-Brauerei. Ich zaangażowanie było kluczowe dla małych browarów, które bez zagranicznych inwestorów mogłyby nie przetrwać pierwszych lat po transformacji. W ostatnich latach sektor piwowarski rozwija się jednak również dzięki zaangażowaniu rodzimego kapitału. Polskimi firmami są m.in. Browary Regionalne Jakubiak, Browar Namysłów, Browar Kormoran i dziesiątki innych, mniejszych – niektóre z nich mają historię sięgającą średniowiecza, inne to zakłady wybudowane już po okresie transformacji ustrojowej.

Modernizacja polskiej branży piwowarskiej w liczbach:

 • W latach 1995-2017 całkowita wartość inwestycji wyniosła 13 mld zł;
 • 80 proc. nakładów w piwowarstwo było związanych z zakupem nowych maszyn i urządzeń;
 • 20 proc. nakładów inwestycyjnych przypadło głównie na budynki i lokale;
 • Inwestycje zagraniczne w branży browarniczej stanowiły niemal jedną piątą całego napływu kapitału do przemysłu spożywczego – w tym segmencie bardziej dofinansowany był jedynie przemysł tytoniowy;
 • Wskutek tych inwestycji wydajność pracy wzrosła prawie czterokrotnie z 1,1 tysięcy hektolitrów na zatrudnionego pracownika w 1995 r. do 4,2 tysięcy w 2017 r.
 • Trzy największe grupy piwowarskie w 2017 r. przeznaczyły 233,7 mln zł na inwestycje, w tym na:
  • System do produkcji nowych opakowań zwrotnych,
  • Przebudowę ujęcia wody,
  • Nowe urządzenia chłodnicze,
  • Modernizację infrastruktury związanej z procesem warzenia piwa,
  • Rozbudowę infrastruktury technicznej,
  • Projekty związane z bezpieczeństwem pracy,
  • Informatyzację.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły:

Kategorie
Branża

Rynek pracy

Browary tworzą tysiące miejsc pracy

Bezpośrednio w browarach pracuje około 9,3 tys. Jeśli dodać do tego zatrudnienie w branżach powiązanych z produkcją i sprzedażą piwa, czyli w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorze HoReCa, to otrzymamy 157,5 tys. miejsc pracy związanych z piwem. W skali ogólnopolskiej pozwoliłoby to zapewnić zatrudnienie co szóstej osobie bezrobotnej.

Browarnicy od pokoleń
Przedstawiciele organizacji pracowniczych działających na terenie browarów, najlepiej znający swoją załogę, lubią podkreślać, że warzenie piwa to przede wszystkim ludzie. Jest w tym wiele prawdy. W browarach pracują kolejne pokolenia z rodzin związanych z browarnictwem. Blisko 20 proc. piwowarów to osoby z długim stażem, po 50. roku życia. Dzisiaj zapoznają młodsze pokolenia z tajnikami warzenia piwa.

Browary to ważni pracodawcy w mniejszych gminach
Producenci piwa to firmy, które kreują dużo miejsc pracy w mniejszych gminach. Browar Okocim w Brzesku zatrudnia 306 osób, czyli 1,3 proc. całej populacji gminy Brzesko w wieku produkcyjnym. Browar Kasztelan w gminie Sierpc ma 196 pracowników (1,7 proc. populacji), Żywiec – 369 pracowników (1,9 proc.), a Warka – 241 pracowników (2 proc.).

Praca w browarze? To się opłaca
Obecność browarów w mniejszych miejscowościach jest szczególnie ważna nie tylko ze względu na dostępność miejsc pracy, ale też wysokość oferowanych wynagrodzeń. Przykładowo, w latach 2013- 2017 przeciętny wzrost wynagrodzeń w zakładach piwowarskich wyniósł 14,6 proc. Oznacza to, że średnia pensja pracownika browaru w tym okresie wzrosła o ponad 1 000 złotych miesięcznie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w branży piwowarskiej w 2017 roku było o 61 proc. wyższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku. Browary są atrakcyjne także dla pracowników sezonowych – rekrutują młodych pracowników, umożliwiając im trzymiesięczną pracę sezonową i zdobycie w ten sposób cennego doświadczenia.

Miejsca pracy zależne od produkcji piwa
Produkcja i konsumpcja piwa to nie tylko miejsca pracy w zakładach piwowarskich, ale i w całym łańcuchu – od zebrania surowców potrzebnych do uwarzenia złotego trunku aż po jego sprzedaż. Ten proces wymaga współdziałania szeregu branż: sektora rolniczego, producentów opakowań, transportu i logistyki, handlu, gastronomi i usług. Na jedną osobę zatrudnioną bezpośrednio przez browary przypada łącznie niemal 16 stanowisk pracy tworzonych pośrednio lub w sposób indukowany – 48,3 tys. miejsc pracy w handlu i 34,2 tys. w sektorze hotelarsko-gastronomicznym (HoReCa).

Browary w Polsce tworzą trzeci największy po Niemczech i Wielkiej Brytanii rynek pracy
Rynek pracy tworzony przez przemysł piwowarski w Polsce to również potęga w skali Europy. W 2017 r. więcej osób w browarnictwie pracowało tylko w Niemczech (27,2 tys.) i Wielkiej Brytanii (15 tys.).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Poprzedni
Następny

Powiązane artykuły:

Kategorie
Branża

Wpływ regionalny

Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie

Warzeniem piwa w naszym kraju zajmuje się dzisiaj 318 browarów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Niemal w każdym województwie znajduje się jeden z 22 największych zakładów produkujących piwo. Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zasila gospodarkę – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i poprzez budowanie kapitału regionalnego.

Na terenie naszego kraju działają zakłady piwowarskie o różnej wielkości i specjalizacji – od mikrobrowarów po zakłady produkujące ponad 200 tys. hektolitrów piwa rocznie. Wszystkie te podmioty budują potencjał gospodarczy i społeczny sektora piwowarskiego w Polsce, który jest dzisiaj drugim największym w Europie (po Niemczech i Wielkiej Brytanii).

Praca w małych miejscowościach
Browary działające poza dużymi miastami są kluczowymi pracodawcami w danej gminie, dając zatrudnienie kolejnym pokoleniom piwowarów. Cała branża browarnicza zatrudnia dzisiaj 9,3 tys. pracowników w każdym przedziale wiekowym, w tym osoby o najniższych kwalifikacjach i starsze, najbardziej zagrożone bezrobociem strukturalnym.

Browary zasilają wschodnią Polskę
Wiele dużych browarów zlokalizowanych jest we wschodniej części Polski, na ogół poza głównymi ośrodkami miejskimi, np. browary w Braniewie, Rakszawie, Lublinie, Leżajsku, Łomży, Jędrzejowie czy Białymstoku. To region kraju, który jest szczególnie narażony na wykluczenie społeczne i ekonomiczne. Południowo-wschodnia część Polski to także region z plantacjami chmielu, a 90 proc. tego surowca wykorzystywanego do warzenia piwa w naszym kraju pochodzi właśnie z rodzimych upraw. Z tych właśnie powodów funkcjonowanie zakładów piwowarskich jest tak istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i gospodarczego rozwoju regionów. Pozwala zmniejszać terytorialne nierówności w dostępie do rynku pracy i zamożności mieszkańców.

Piwo kupujemy przede wszystkim w małych sklepach
W 2017 roku piwo stanowiło pod względem wartości 47,6 proc. kupowanych alkoholi i 13,4 proc. łącznych wydatków na produkty spożywcze. Odgrywa więc kluczową rolę dla handlu, szczególnie małoformatowego. W tej kategorii mieszczą się sklepy osiedlowe i rodzinne, działające bardzo lokalnie. 64 proc. zakupów piwa odbywa się właśnie w tym kanale sprzedaży, co ma bezpośrednie przełożenie na tworzenie miejsc pracy w handlu.

Browary wspierają rozwój lokalnych społeczności
W 2017 roku 440 milionów złotych trafiło do jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków dochodowych, składek ZUS i podatków lokalnych generowanych przez sektor piwowarski i branże powiązane. Dla wielu małych gmin, gdzie znajdują się browary to bardzo istotne źródło dochodów do lokalnego budżetu, z którego realizowane są liczne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Jednocześnie wiele browarów jest mocno zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności poprzez wspieranie polskiej kultury, sportu i edukacji. Tylko w roku 2017 największe firmy piwowarskie przeznaczyły na te cele 38,5 mln zł. W większości przypadków lokalne wydarzenia są wspierane przez marki lokalne, co pogłębia związek browaru z tamtejszą społecznością.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiązane artykuły: